Liaoning Branch

 
Changtu Wind Farm Under Construction

Changtu Dawa Shengji Wind Power Limited 

Address: Liaoning Changtu Zhanqian road No.

Tele: 13604056111

Email: zhangbo@ht-inv.com